ברוחניות כמו בגשמיות

2 שנים
371 צפיות

כשאדם חושב להשיג דבר מסוים, כשם שבגשמיות דבר שהוא יקר הערך קשה להשיגו, כן הוא ברוחניות, וכשם שבגשמיות אם יתן איש את הכסף הנדרש, יקבל מבוקשו- כן הוא ברוחניות, אלא, שבמקום להרבות בכסף עליו להרבות בתפילות ורצונות וכסופים, וכשהדבר הינו דבר יקר ונשגב מאד- תגברנה המניעות להשיגו ואין זאת משום תאוות הממון של בעל החפץ כמו שמצוי בעוה”ז, אלא, כדי להגביר את החשק של החושק ומבקש הדבר כדוגמת אֶם שתרחיק מתינוקה משחק או צעצוע- המצויים אצלו, מיד יגבר רצונו וחשקו לאותו משחק, וזאת משום שכפי מעלת הנחשק כן צריכה להיות איכות וכמות הנחשק של החושק.

ועוד צריך האדם לידע ולזכור שאין מניעה בעולם שיכולה אכן למנוע את הדבר מבלי שיוכל להתגבר עליה, אלא שהכל תלוי ברצונותיו וחשקו כנ”ל וכשיהיה לו חשק ורצון חזק- מיד תתבטלנה כל המניעות, ולא ימנע עצמו לעולם מן הרחמים.

 

 

 

מדף הפייסבוק של הרב יוסף מזרחי כנסו:

https://www.facebook.com/RabbiMizrachi/?fref=nf

תגובות הגולשים:


ניווט באתר