נפש האדם

2 שנים
389 צפיות
7953

נפש האדם נקראת “רצון", כמו שכתוב: אם יש את נפשכם וגו’ (בראשית כג), ופירש רש”י. נפשכם – רצונכם. לכן כל חולי הנפש, הוא חולי הרצון, שהרצון מבולבל: או שרוצה דברים שאינם, או שלא רוצה את מה שיש לו… הרצון הוא הכח המניע של כל החיים. כל היהדות תלויה ברצון, שרוצה ומשתוקק לעשות את רצון ה’, שרוצה בתורה ובמצוות, וכו’. כל התשובה תלויה ברצון של האדם לעזוב את רצונותיו הרעים ולדבוק ברצונות טובים וכשרים.

נאמר בפרקי אבות ב, ד 'עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו' אז כיצד מחזקים את הרצון שלנו לרצון ה'? ובכן אין עיצה טובה יותר מלחזק את הרצון כמו לימוד תורה והלכה. כאשר אדם לומד תורה והלכה יום יום, מתחזק ומתברר לו הרצון. כשאדם לומד מה מותר ומה אסור. מה הן המעלות של מדה טובה זו, ומה זוכים על ידה. ומה הן ההפסדים של מדה רעה זו וכו’. מה היא מעלת ויקרת כל מצווה ומצווה, וגנות כל חטא ועבירה וכו’. כך מתברר לו מה לרצות ומה לא לרצות ומתעורר בו חשק לכל הטוב שלומד ממנו, וכוחות של מיאון לכל דבר רע וכו’.

ה’ יתברך יזכנו לרצות לרצות, ולרצות ולרצות, ונזכה ללכת בדרכי התשובה כל ימי חיינו, בחיות וברצון. אמן

 

מדף הפייסבוק של הרב יוסף מזרחי כנסו:

https://www.facebook.com/RabbiMizrachi/?fref=nf

תגובות הגולשים:


ניווט באתר