מה פירוש המילה ברכה?

2 שנים
495 צפיות
ScreenHunter_25 Mar. 30 11.38

מה פרוש המילה ברכה? מה זאת אומרת לברך מישהו? שורש המלה ברכה הוא ב-ר-ך. בגימטריה ב=2, ר=200, כ=20. כל אחת מהאותיות מסמלת את הריבוי הראשון בסדרה המספרית שלהן (1-יחיד, 2-רבים). מה שמלמד אותנו שהברכה מקושרת לריבוי ולפוריות. כשאנו מברכים מישהו אנו מאחלים לו שהוא ימשיך לצמוח ולהתקדם ולעוד שפע שאותו הוא ינצל לצמיחה רוחנית. אין ברכה כמו קידום רוחני. ההפך מברכה זה צמצום והגבלה (פירושה המילולית של המילה בלשון הקודש 'קללה'). אין קללה גדולה יותר מצמצום והגבלה רוחנית.

התורה פותחת בב' רבתי (כלומר, אות ב' גדולה) במלה "בראשית", כדי להדגיש את העובדה שמכל אותיות האל"ף-בי"ת בחר הקב"ה דווקא בב' כדי לברוא את עולמו. ידוע שהכל הולך אחר ההתחלה והאות הראשונה בתורה החלה את כל תהליך הבריאה לכן פתח הקב"ה את התורה באות ב' אומר המדרש כי בה מתחילות המלים 'ברכה' ו'בריאה'.

 

 

 

לקוח מדף הפייסבוק:  https://www.facebook.com/RabbiMizrachi/?fref=nf

תגובות הגולשים:


ניווט באתר