המילה 'בראשית'

4 שנים
373 צפיות
images (3)

(1) 'בראשית' אפשר לחלקה לשתי מילים כזה 'ברית א"ש'. ויש בזה רמז: התורה נקראת 'ברית', והמילה 'א"ש' זה ראשי תיבות אכילה שתייה. ורמוז כאן שאדם שרוצה לזכות לכתר תורה צריך להמעיט בתענוגים ובאכילה ובשתייה. וכך מבואר בתוספות (כתובות קד.) עד שאדם מתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך מעיו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך מעיו. וכ"כ התשב"ץ (סימן תטו) בשם הגאונים.

(2)המילה 'בראשית' אותיות 'ברית אש'- המילה ברית הכוונה לברית מילה, והמילה אש הכוונה לתורה שמשולה לאש (תענית ז.) ובא לרמוז שהמקיים מצוות ברית מילה כאילו קיים את כל התורה כולה.

תגובות הגולשים:


ניווט באתר