חידוש על פסוק – וכל מעשר בקר וצאן אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לה' – מרבי רפאל פרץ זצ"ל

5 שנים
407 צפיות
הורד (4)

חידוש ע"פ וכל מעשר בקר וצאן אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לה' – מאי כוונת הכתוב אלא מ"ש חז"ל מצינו שהשבטים מכרו יוסף ותשעה שבטים הם שמכרו אותו ועשו בגלוי מי שיפרסם את הדבר ושתפו את שכינה עמהם; נמצא עשרה. ומצינו גם כן בקיסר שהרג עשרה חכמים מישראל ובכללם רבי עקיבה והקשה בשלמה הנך תשעה כל אחד ואחד נלכד בעוון שבטו; אלא רבי עקיבא בן גרים במה נלכד ? ותרץ רבי עקיבא בא בחלק השכינה ששתפו עמהם וזה כוונת הכתוב: וכל מעשר בקר וצאן; הכוונה בזה בשלמא הנך תשעה כל אחד ואחד תחת השבט שלו אלא רבי עקיבא בן גרים מאי עשה לזה אמר העשירי יהיה קודש לה' רוצה לאמר רבי עקיבא בן גרים תחת השכינה ששתפו עמהם כמ"ש הכתוב ואביון בעבור נעלים הוא רבי עקיבא שקנה נעלים לאשתו [אולי במעות] שהשליכו השבטים לשכינה .

תגובות הגולשים:


ניווט באתר