חידוש ע"פ ויעש לאדם ולאשתו כתנות עור – מרבי רפאל פרץ זצ"ל

5 שנים
459 צפיות
250px-Expulsn

חידוש ע"פ ויעש ה' לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם – אמרו רבותינו ז"ל שהיו אדם וחוה יחידים בעולם וקשה מנה ליה לבעל המאמר שהיו אדם וחוה יחידים בעולם? אלא נקדים במה שאמרו במדרש איש ואישה שבאו לבית דין נחזי למאי אתו אם למזונות באו לבית דין מקדימין האיש שהאיש עדיף לן מן האישה לקיים המצוות וללמוד תורה וכיוצא ואם בשביל כסות באו מקדימין האשה משום דרז"ל שוק אשה ערוה ואין דרך ארץ שתהיה האישה ערומה; לכך מקדימין בכסות האישה לאיש וזה כוונת הכתוב ויעש ה' לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם; ואם תקשה למה הקב"ה הקדים אדם לחווה כדמשמע מן הפסוק הרי קיל"ן בהפך לזה בא בעל המאמר ואמר מכאן שהיו אדם וחוה יחידים בעולם יר"ל ולית מאן דמסתכל בך ואותו הטעם שאמרנו לענין כסות האדם קודמת בזמן שהעולם מלא בבני אדם שבני אדם מסתכלים בך באותה אשר; אבל הם לא היו כ"א לבדם ולא שייך האי טעם * תם תם תם ודוק *

תגובות הגולשים:


ניווט באתר