משלי שלמה- "בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו "- מרבי רפאל פרץ זצ"ל

5 שנים
429 צפיות
הורד (6)

חידוש ע"פ משלי שלמה-"בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו "-  וקשה אדרבה אם הוא חכם ישמח אף אמו, דהיינו אם הוא בן ירא שמים ואם רשע תוגת אף אביו; אלא משל למה הדבר דומה ג' שותפים אחד יש לו שלושה דינרים ואחד יש לו כ"ו דינרים ואחד יש לו מ"א דינרים במשל אם הרוויחו יש ריווח יותר למי שנתן לו ג' דינרים ואם יש הפסד יש למי שנתן מ"א דינרים ומצינו ג' שותפים הקב"ה ואביו ואמו. אביו יש לו ג' [אב] ואמו [אם] גימטריא מ"א והקב"ה גמטריה כ"ו [שם הוי"ה] ; זה כוונת הכתוב משלי שלמה בן חכם ישמח אב, ר"ל אם הוא תלמיד חכם אביו שבו שלשה ואם הוא כסיל תוגת אמו ר"ל אם הוא עם הארץ ורשע תוגת אמו שהיא יש בה מ"א ודוק תם תם תם

א"נ בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו וקשה אמאי תוגת אמו ולא תוגת אביו אלא יובן עמ"ש הרב זרע ברך ז"ל ח"ג: אשה מזרעת תחלה יולד נקיבה וזה כוונת הכתוב בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו לפי שמכוחה הוא בא והיא הרהרה הרהורים רעים לכך בן כסיל תוגת אמו ולא אביו כי היא הגורמת מן הרב פני דוד (החיד"א) זה האחרון לבדו זצוק"ל תם

תגובות הגולשים:


ניווט באתר