לעתיד לבוא מתעטף עשיו בטלית – מרבי רפאל פרץ זצ"ל

5 שנים
418 צפיות
rvbhhE_L1h5bm

מאמר לעתיד לבוא מתעטף עשיו בטלית והולך אצל יעקב אבינו עליו השלום ואומר לו אם אתה הולך לגן עדן אני הולך עמך ואם אתה הולך לגיהנום אני הולך עמך ואומר לו יעקב כבר אמרתם יקרבון ימי אבל אבי ואהרגנו את יעקב אחי – וקשה עשו שהוא גמור הכי דמי יקראהו חז"ל ישראל משומד יאמר ליעקב אבינו עליו השלום: אם אתה הולך לגן עדן אני הולך עמך ועוד מה שאמר לו אם אתה הולך לגיהנום אני הולך עמך וכי תעלה על הדעת שיעקב אבינו עליו השלום שהוא בחיר שבאבות ילך ח"ו לגיהנום *

אלא יובן עמ"ש חז"ל בגמרא על פסוק ופערה פיה לבלי חוק – ריש לקיש אמר למי שמישר חוק אחד והנה מצינו יעקב אע"ה קיים כל מצוות האמורות בתורה חוץ מצוות כבוד אב ואם ורבי יוחנן למי שלא קיים אפילו חוק אחד ומצינו עשו לא קיים שום מצוה האמורה בתורה דווקא מצוות כיבוד אב ואם א"כ עכשיו באנו לדין לסברת ריש לקיש אפ"י שייר כ"א חוק אחד הרי יעקב אע"ה שייר מצוות כיבוד אב ואם א"כ יעקב אע"ה ילך ח"ו לגיהנם ולפי סברת רבי יוחנן אפ"י לא קיים אלא חק אחד הרי עשו קיים מצוות כיבוד אב ואם וא"כ ח"ו ילך לגן עדן וזהו קושיא שמקשה עשיו ליעקב ממה נפשך אם אתה הולך לגן עדן כסברת רבי יוחנן דאמר אפילו לא קיים אלא חוק אחד אף אני קיימתי כיבוד אב ואם ואם כסברת ריש לקיש אפילו שייר חוק אחד הרי אתה לא קיימת כיבוד אב ואם א"כ ח"ו תלך לגיהנם והשיבו יעקב אע"ה אלמלא נשארנו אחים בינינו הדין עמך בכול מקום שאני הולך אתה הולך עמי אבל עכשיו אמרתה ואהרגה את יעקב אחי לכן לא תלך עמי תם תם תם 

תגובות הגולשים:


ניווט באתר