חידוש ע"פ יודע ה' דרך צדיקים – וכתיב ולתתך עליון על כל גויי הארץ – מרבי רפאל פרץ זצ"ל

5 שנים
425 צפיות
images (13)

חידוש ע"פ יודע ה' דרך צדיקים –  וכתיב ולתתך עליון על כל גויי הארץ – מי תלה זה בזה? אלא יובן עמ"ש חז"ל כשרצה הקב"ה לברוא אדם הראשון באו מלאכי השרת וקטרגו ואמרו: מה אנוש כי תזכרנו אמ"ל הקב"ה אף על פי כן אברא אותו בשביל הצדיקים שעתידים לעמוד ממנו והנה כשנפטר הצדיק הקב"ה מודיע למלאכי השרת ואומר להם ראו זה צדיק שבראתי שהייתם אומרים מה אנוש כי תזכרנו – אומנם כשמת הרשע אני מודיע להם והקב"ה מאבידו כדי שלא ימצאו פתחון פה לערער וזה שאמר הכתוב יודע ה' דרך צדיקים שמודיע למלאכי השרת מיתתו אבל ודרך רשעים תאבד ואינו מודיע להם מיתתו ולכן אמר ולתתך עליון דהיינו הצדיק על כל הארץ* תם תם תם

תגובות הגולשים:


ניווט באתר