ראשית גויים עמלק – מרבי רפאל פרץ זצ"ל

5 שנים
384 צפיות
amalek_wa

חידוש ע"פ ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי אובד – מאי כוונת הכתוב אלא יובן עמ"ש חז"ל כשיצאו ישראל ממצרים לא היה שום אדם יכול ליגע בם לפי שיצאו ביד רמה ובא הרשע של עמלק ורצה להלחם עם ישראל מפני שחשב ברעתו ששמו יש בו גוים שהם ראשי ישראל בר"ת עמלק ע'מרם מ'שה ל'וי ק'הת; אמר לו הקב"ה לא תחשוב ראשיהם חשוב סופם עמרם מניח בסוף שמו ם' לוי ג"כ מניח בסוף שמו י' עוד קהת מניח ג"כ מניח בסוף שמו ת' משה ג"כ מניח בסוף שמו ה' הרי סוף תיבותם מ"י"ת"ה וזה שאמר הכתוב ראשית גוים עמלק שהם גדולי ישראל שהם ע'מרם מ'שה ל'וי ק'הת ובא ורצה לקחם בם אמר ליה הקב"ה רשע חשוב סופן שהיה מ"י"ת"ה ואחריתו עדי אובד וכאילו אמר ואחריתם שהם סופי תבות שלהם ודו"ק תם תם תם*

תגובות הגולשים:


ניווט באתר