הושענא רבא

6 שנים
387 צפיות
d794d795d7a9d7a2d7a0d790-d7a8d791d790

בליל הושענא רבה עם ישראל נוהג ללמוד כל הלילה ולקרוא את כל ספר תהילים, זהו הלילה ה51 מראש חודש אלול

ומרומז על כך בגימטריה: הושע-נא = 51  על פי האר"י ז"ל לאחר שבראש השנה האדם עומד במשפט, וביום

הכיפורים הוא נחתם סופית, בערב הושענא רבא נשלחים הפתקים החתומים על ידי המלאכים כל אדם ופתקו, זה לחיים

וזה למוות, זה לבריאות וזה לחולי, זה לעושר וזה לעוני חס ושלום.

ובלילה המיוחד הזה על ידי אמירת התהילים או התעסקות בדבר קדוש ובהתעוררות בתשובה יכול האדם למחוק

לעצמו פתקים לא טובים. בליל הושענא רבא האושפיזין בסוכה הוא דוד המלך, לכן מובטח שאדם שקורא את ספר

תהילים הלילה, דוד המלך מלמד עליו זכות בשמים ועל ידי זה זוכה שימחקו לו פתקות לא טובות.

תגובות הגולשים:


ניווט באתר