גם לו מגיע יום חופש – יצר הרע

6 שנים
366 צפיות
הורד (7)

כל השנה מלאה בעליות וירידות, הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית.

הרבה פעמים אדם רוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא אך הרבה מונעים אותו מכך, לפעמים השגרה השוחקת

או שהמשפחה לא מקבלת ועוד הרבה סיבות יש ליצר הרע(השטן) מדוע להרחיק את האדם מבוראו.

פעמים מצליח האדם להתגבר ופעמים לא, אך לא קלה המלחמה ביצר הרי כבר נאמר שאנחנו בשר ודם

והוא מאש, וכיצד יוכל בשר ודם לאש? אמר הקדוש ברוך הוא: "בראתי יצר הרע ובראתי לו תבלין תורה".

אדם צריך להלחם באש עם אש. ועל ידי לימוד התורה הקדושה תדלק בלב האדם אש קודש איתה ורק איתה

האדם יוכל לנצח את השטן , כך מלמד אותנו הקדוש ברוך הוא. אך לא כולנו זוכים להתעלות ולהתגבר על יצרנו

לכן הקדוש ברוך הוא נתן ליצר הרע יום אחד חופש.

 גימטריה:     השטן = 364                         מתוך 365 ימות השנה

זהו יום הכיפורים, יום של חשבון נפש, תחינות ובקשות לפני בוראנו.

זהו היום החופשי של היצר הרע לכן אדם צריך לדעת שביום זה יש בכוחו להשיג דברים שלא יכל להשיג

במשך השנה ולהתקרב לבוראו על ידי תפילות ובקשות.  זהו יום המסוגל לדברים גדולים מאוד,

ואין לבזבז אותו על ידי הבלי העולם, אלא לבקש להתקרב אל הקדוש ברוך הוא וזה מיד יקרה,

שהרי אין השטן נימצא בכדי לעקב את בקשתכם.

 

תגובות הגולשים:


ניווט באתר