טוב לצדיק טוב לשכנו – הבבא סאלי

6 שנים
474 צפיות
09102013113807_101020101 (1)

הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל שימש לפני שנים כדיין בבית הדין הרבני בבאר שבע, ונהג רבות לפקוד את בית

רבינו הקדוש(הבבא סאלי). רבינו חיבבו וקירבו כדרך שנהג בתלמידי חכמים וביושבים על מדין. הרב אליהו התגורר בחדר

שכור בבית אחת המשפחות בבאר שבע. באחד הערבים, בעודו הוגה בספרי הפוסקים בענין שעלה בפני בית הדין, נכנסו

לחדרו שני בחורים והודיעוהו כי רבינו מזמינו לסעודת מצווה הנערכת עתה בבית רבה של העיר ורבינו משתתף בה. הרב

מרדכי אליהו ביקש מן השניים להודות לרבינו על הזמנתו ולהשיבו כי לצערו תימנע ממנו ההשתתפות בשמחה מאחר והוא שרוי

בתוך שנת האבל על מות אמו ע"ה ואינו יכול להשתתף בסעודה. לאחר שעה קלה שבו אותם שליחים והודיעו לרב מרדכי אליהו

כי רבינו (הבבא סאלי) שמע את דברי תשובתו ועכ"ז מורה לו לבוא אליו ולהשתתף בסעודה. נוכח הוראתו של רבינו זיע"א,

ומן הדין ש"אין מסרבין לגדול" ביטל הגרא"מ אליהו את דעתו והגיע לסעודה.

בבואו ראה את רבינו יושב בראש השולחן ופניו מאירים ומפיקים טוהר. רבינו, תיכף משראהו, קראו לישב לידו בראש השולחן,

והרב מרדכי אליהו זצ"ל נתיישב לידו. לאחר מספר רגעים שב הרב אליהו וביקש מרבינו(הבבא סאלי) כי יתיר לו לצאת מן החדר

ולשוב לביתו מאחר ואסור לו להשתתף בסעודת מצווה וגם מחמת חובתו לעיין בספרים לפני הדיון האמור להתקיים למחרת. רבינו

השים עצמו כלא שומע את דבריו והרב אליהו החריש ונותר לשבת. כששב והזכיר את דבריו ענהו רבינו:"איך תוכל להשאיר אותי

לבדי. מי יישאר עמי לשוחח בדברי תורה?". בעוד הרב מרדכי אליהו יושב ומנסה לרדת לעומק דעתו של רבינו זיע"א נכנסו לחדר

שלושה שוטרים מלווים בבעל הדירה בה התגורר הרב מרדכי אליהו. השוטרים קרבו אל השולחן, ואז פנה אותו אדם ואמר

לשוטרים: הנה הוא! זהו רבי מרדכי אליהו המתגורר בחדרי. השוטרים פנו אל הרב אליהו כשפניהם מביעים שמחה וגיל.

"בר מזל הנך, רבי" אמרו לו. הרב מרדכי אליהו לא הבין מאומה ושאל לפשר הנעשה. רבינו(הבבא סאלי) נותר שליו כשהיה

ולא נתן ליבו כלל לשלושת השוטרים ולדבריהם, כמו מחוורים לו הדברים. סיפרו השוטרים: היום התקיים בבית הדין הרבני דיון

בענינו של אחד מתושבי באר שבע. אותו אדם ידוע כאחד האנשים האלימים בעיר, ובית הדין פסק לרעתו, בדיון בו תבעה

גרושתו מזונות ממנו. לפני כמה שעות החליט אותו אדם לנקום בדיינים. פנה לבית אחד הרבנים וביקש להיכנס. לאחר שנכנס

נטל את השקית שבידו ןהטיחה על ראש הרב. בשקית מילא קודם לכן בוץ ורפש ואת אלו שפך על ראשו ועל בגדיו של הדיין.

לאחר מכן יצא ומיהר לבית דיין נוסף. שם לא הסתפק בהכתמת בגדיו ובביזויו אלא הכה אותו מכות נמרצות עד שנזקק

לטיפול רפואי. אותו דיין מיהר להתקשר לעמיתו כדי להזהירו אולם התברר לו כי אחר ואצל ידידו ביקר העבריין לפניו. שניהם

החליטו לטלפן לרב מרדכי אליהו ולהזהירו. לאחר שלא נתקבלה תשובה מחדרו, ולאחר שגם בעל הבית הודיע כי הרב אליהו

אינו בחדרו למרות שקודם לכן ישב והגה בלימודו, תיכף התקשרו למשטרה. השוטרים מיהרו לבית הרב מרדכי אליהו ומשלא

מצאוהו ולא ידעו היכן הוא החלו חוששים שמא אותו אדם כבר הקדים אותם ואולי כאן לא הסתפק אף בהכאת הדיין אלא ח"ו

לעשות מעשים פליליים ממש. עובדת היעלמותו של הרב אף הגבירה את החשש בלב השוטרים, עד אשר ביקשו מבעל הבית

להצטרף אליהם בחיפושיהם אחר הרב. בעל הבית העלה השערה שמא נסע הרב לביתו של רבינו(הבבא סאלי) וכך הגיעו

השוטרים למקום הסעודה. "ברוך השם שאנו רואים אותך חי ובריא" סיימו השוטרים את סיפורם לרב אליהו.

השוטרים סיימו את דבריהם ורבינו זיע"א (הבבא סאלי) הביט לעברו של הרב מרדכי אליהו בבת צחוק, כאומר לו: נו, עתה

מסכים הנך כי מותר לך היה לשהות כאן. הלא אין זו סעודת חוגגים כי אם סעודת הודיה…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתוך הספר "בבא סאלי" תולדותיו, הנהגותיו ומופתיו

תגובות הגולשים:


ניווט באתר