כובע, חליפה, זקן, כיפה, זה רק "אביזרים"

6 שנים
551 צפיות
images (16)

 

כיפה עולה עשר שקל, זקן גודל לבד, חליפה לובש גם חבר כנסת, כובע יש לכל תייר, נמצא שלא הפריטים הללו מביאים

את היראת שמים, אלא זה רק "אביזרים וכלי עזר בקדושה".

יותר עמוק: קדושת הספר תורה לא נובעת "מהמעיל והפעמונים שעליו". אדרבה! ההפך הוא הנכון. קדושת ספר התורה

מייצרת את הקדושה למעיל והקופסה שעליו.

כעת נשאל שאלה:

נכון כולם רצים לשבת על הכסא של הסטיפלר? ללבוש את הכובע של החפץ חיים? מה באמת מיוחד באותם חפצים?

תשובה: הצדיקים הללו קידשו את עצמם, את השורשים, את הלב, וזה הקרין והדביק קדושה בחפצים שעליהם.

יהודי יקר!

אם תקדש את עצמך, אז הכובע שלך יהפך "לכובע קדוש". הכסא שלך יקבל שם של "ארון הקודש", ספריך יהיו

"ספרי תורה", מה שיכנס לגרונך יקבל שם של "קורבן שעל המזבח".

כל המארח תלמיד חכם ומהנה אותו מנכסיו – כאלו הקריב תמידין (ברכות י"ב).

כל המביא דורון לתלמיד חכם – כאלו הקריב בִכּוּרִים (כתובות ק"ה).

כל המהנה תלמיד חכם מנכסיו – מעלה עליו הכתוב כאלו נִדְבָק בשכינה (כתובות קי"א).

 

יהודי יקר!

אל תזלזל בעצמך. תתאמץ, תתקדש, "תשקיע בכך את כל הכח", תשקיע את הלב, וזכור! כל צעד שתעשה –

מקדש אותך. צעד, ועוד צעד, בסוף (אחרי 120) תראה שכל צעד שחשבת שהוא "קטן" – בשמים הוא ענק!

כי בדור כמו שלנו, קשה להתקדם. כל צעד בא במאמצים מרובים. לכן גם כוחו של כל צעד גדול ועצום.

אם היינו יודעים עד כמה עוצמתית כל פעולה קטנה כאן שאנו עושים למען הבורא, היינו קורנים מאושר. היינו מרגישים

מיליונרים.  נכון?

 

 

תגובות הגולשים:


ניווט באתר