אברם והגר

6 שנים
376 צפיות
JaJj6938363

אברם אבינו היה נשוי לשרה, ובמשך שנים רבות ניסו להביא ילדים אך ללא הצלחה. שרה מאהבתה הרבה לאברם

רצתה שיהיה לו ילד שימשיך את זרעו, אך הבינה שהיא לא תוכל לתת לו את המיוכל (מפני שהייתה עקרה).

שרה אימנו החליטה שאברם צריך לקחת את הגר שיפחתה לאישה, וממנה יצא לו זרע להמשיך אותו.

לאחר שאברם לקח את הגר לאישה נולד להם בן ושמו ישמעאל.

כאמור לאחר זמן מה אברם אבינו צווה על ידי אלוקים "לא יקרא שמך עוד אברם" והוסיף לשמו את האות ה ,

מהיום יקרא שמך אברהם ולאחר מכן זכה לבן גם משרה אימנו וזהו יצחק אבינו, הבן לו חיכה אברהם במשך שנים רבות

מאהובתו שרה. ואמר לו האלוקים ביצחק יקרא לך זרע(הוא ימשיך דרכך)

וכך נרמז בגימטריה:  אַבְרָם+הגר  = 451    –    יִשְׁמַעאֵל = 451 .

תגובות הגולשים:


ניווט באתר