קריאת שמע שעל המיטה

6 שנים
548 צפיות
הורד (8)

סגולתה של קריאת שמע על המיטה גדולה מאוד להסיר מהאדם כל מיני פחדים וחלומות למינהם כמו שכתוב-"רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם" שזה מסביר לנו כמה כח
יש לנו בפה ומה מסוגלת התפילה לעשות, ושאנו קוראים "שמע ישראל" לפני
השינה אנו פשוט יוצרים חרבות שילחמו נגד כל המזיקים שבאים על האדם בשינה

על פי הקבלה אומרים פסוקים שונים שמוסיפים בקריאת שמע שעל המיטה שהם

קשורים למספר ששים כדי לחבר את הנשמה לספירה רוחנית הנקראת 'מלכות'

שהמספר ששים רומז אליה כמו שכתוב: "ששים המה מלכות". ולכן אומרים
את הפסוקים: "הנה מטתו שלשלמה" וכו' שיש בהם 20 מילים וחוזרים עליהם
שלוש פעמים שזה ביחד ששים.וכן בברכת כהנים יש ששים אותיות, לאחר מכן
אומרים "יושב בסתר עליון" עד המילים "אתה ה' מחסי" שעד שם יש ששים מילים
וכן אומרים את שבעת המשפטים של "אנא בכח" שבכל משפט יש שש מילים,
ויחד הם ארבעים ושמונה מילים ובכל לילה חוזרים שלוש פעמים על פסוק
אחד מהם ויחד זה ששים,וכן "דוד מלך ישראל חי וקים" שתיים עשרה פעמים
שזה יוצא גם ששים מילים.לכן יש לכל אדם להקפיד על אמירת הפסוקים הללו
וכך נשמתו תקבל בעת השינה כוחות גשמיים ורוחניים ליום הבא

יהי רצון שנזכה לזכך את הנשמה לפני השינה באמירת "שמע ישראל".

תגובות הגולשים:


ניווט באתר